| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Platform voor duurzame energie van diverse organisaties in Friesland/Noord-Nederland

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

Het PDF is een platform waarin verschillende organisaties samenwerken. Zij zijn allemaal betrokken bij
het opstellen en uitwerken van Aanbod600 en spelen een actieve rol bij de ontwikkeling van duurzame
energie:
• De Feriening Fryske Doarpsmûnen (FDD) is een federatieve vereniging van 9 dorpsmolenverenigingen,
die samen over ruim 4 MW opgesteld vermogen beschikken.
• Noordenwind is een vereniging voor collectief bezit van windmolens in Noord-Nederland. Zij plaatst
en exploiteert windmolens en andere vormen van duurzame energie en wil waar mogelijk duurzame
energie promoten en stimuleren. Noordenwind heeft momenteel tien molens, totaal ca. 2 MW en 800
leden.
• De Vereniging Windturbine-eigenaren Fryslan is een vereniging van 200 eigenaren met een of meer
windturbines. Samen hebben zij een opgesteld vermogen van 90 MW.
Het PDF heeft verschillende organisaties uitgenodigd voor deelname aan de ontwikkelingsmaatschappij,
waaronder: LTO Noord, Friese Milieufederatie, Doarpswurk, Energy Valley en de Noordelijke
Ontwikkelings Maatschappij.

(Bron: PDF)

Zie ook http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=50651

Kerngroep
Admin
Vorm

Informeel

Website

http://www.noordenwind.org

Bestanden

     
    Socials