| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Hotspot Duurzame Energie (HSDE)? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Rengerslaan 10, Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR

Aantal personen (categorie)

Producten/diensten

Netwerkconferenties, lunchlezingen, projecten, publicaties, onderwijs & cursussen

Algemene beschrijving

Fryslân wil zich profileren op een aantal speerpunten, de zogenaamde “HotSpots”, plaatsen waar een economisch systeem met mondiale importantie floreert; Eén van de HotSpots is Duurzame Energie en de NHL is gevraagd dit proces samen met Van Hall Larenstein en Stenden in te richten. Dat betekent bouwen aan netwerken, platforms, kringen, maar ook nieuw Onderwijs, nieuw Onderzoek en nieuwe Projecten."

Website

https://www.nhl.nl/nhl/1914/hotspot-duurzame-energie-hsde/pid5ae9b41a-abb3-43c2-...

Contactgegevens

HSDE@nhl.nl

Missie

In Fryslân bedrijvigheid en innovatoren aantrekken rond het thema duurzame energie, kennis en banen genereren, 'kennis en kunde maakt kassa'.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Duurzaamheidsdoelen

"... Dat nieuwe Onderwijs wordt zichtbaar doordat alle technische opleidingen een duurzame variant zullen hebben."

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Hotspot Duurzame Energie (HSDE).

"De nieuwe Projecten zijn straks zichtbaar op plaatsen als Duurzame Kenniscampus (met bv Zonnestroomsystemen op het dak van het nieuwe gebouw van de NHL), Nieuw Stroomland (met bv testpark van windmolens en vergistingsinstallaties) en Energieneutraal Bedrijvenpark. In de stad zal steeds meer zichtbaar zijn: het nieuwe rijden (elektrisch en aardgas) en LED-verlichting voor de aanlichting van gebouwen."

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst