| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Donkergroen.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Harste 5, Sneek, gemeente Sudwest Fryslan, FR

Aantal personen (categorie)

100 tot 250

Producten/diensten

Ontwerp en aanleg van landschappen, (dak)tuinen, speelterreinen, gedenktuinen voor begraafplaatsen, interieurbeplanting, boomverzorging, groenonderhoud, duurzame onkruidbestrijding, gladheidsbestrijding, integrale groenplanning, regiewerk, inspectie en keuring speeltoestellen en speelterreinen, werkzaamheden hoveniersvak en cultuurtechniek.

Website

http://www.donkergroen.nl

Contactgegevens

www.donkergroen.nl

Missie

Duurzaamheid, MVO, Social Return... Donkergroen onderneemt met respect voor mens en milieu, dicht bij huis en ver weg. Wij spreken over ‘MVOké’: we gaan ervoor dat elke werknemer luid en duidelijk ‘Oké’ zegt tegen ons MVO-beleid en hier naar handelt.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Duurzaamheidsdoelen

Ons beleid voor maatschappelijk duurzaam ondernemen bouwen we uit op basis van de 3 P’s (people, planet, profit). Dit passen we lokaal toe waar kansen zich voordoen en Donkergroenbreed waar haalbaar.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Donkergroen.

MVOké bij Donkergroen is zo divers als onze organisatie zelf. Van gestage overgang naar accu-gereedschap tot duurzaam inkopen en ontwerpen. Van initiatieven voor inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt tot groengas bedrijfsauto's.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Donkergroen.

Donkergroen is op dit moment gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder. En we bouwen gestaag verder aan ons duurzame beleid. Meer hierover leest u onder het kopje CO2-prestatieladder.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst