| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Dairy Campus

Organisatieprofiel

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Dairy Campus.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
Dairy Campus is het nationale centrum voor de melkveehouderij voor innovatie, onderzoek en educatie. Studenten en professionals kunnen er terecht voor opleidingen, stages en afstudeertrajecten. Onderzoekers hebben de mogelijkheid baanbrekend onderzoek te doen. En het bedrijfsleven wordt gestimuleerd vernieuwende projecten te realiseren. Allemaal voor een toekomst met voldoende, gezonde en veilige melk, geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu. Het is daarmee uniek in de wereld.
LocatiesBoksumerdyk 11; 9084 AA, Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR
Omvang10 tot 50 personen
Producten/dienstenonderzoek, kennis, onderwijs, bedrijfsleven, innovatie, melkveehouderij, zuivel, zuivelketen, melkvee, kennisoverdracht, excursie, beweiding, mest, diervoeding, inspireren, onderzoekers, Wageningen universiteit, opleiding, training, praktijkonderwijs, koe, melk, diergezondheid, dierwelzijn, diergezondheid, sustainable, duurzaam, toekomstgericht,
Websitehttp://www.dairycampus.nl
Telefoon31 (0)317 484000
E-mailinfo@dairycampus.nl
ContactBoksumerdyk 11; 9084 AA Leeuwarden Tel. 0317 484000 info@dairycampus.nl
Duurzaamheid
MissieDe Nederlandse zuivelketen staat voor een grote uitdaging: werken aan een duurzame ontwikkeling en gelijktijdig haar positie in een globaliserende wereld versterken en uitbreiden. Om deze uitdaging aan te gaan is samenwerking tussen alle spelers in de melk- en zuivelketen cruciaal. Dairy Campus wil innovaties realiseren die nodig zijn voor een duurzame economische versterking van de zuivelsector. Daarvoor verbindt Dairy Campus partijen die actief zijn in de zuivelketen met elkaar. Melkveehouders, ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten vinden op Dairy Campus de inspiratie en de faciliteiten om te bouwen aan een sterke, rendabele en duurzame zuivelsector.
Actief inNoord-Nederland
InitiatievenDairy Campus wil de innovatiekracht van de rundveehouderij vergroten en is daarom vanaf 2014 met het ‘Innovatieprogramma Dairy Campus gestart. Met het innovatiefonds krijgen bedrijven de mogelijkheid om met financiële ondersteuning op specifieke thema’s innovatieprojecten uit te voeren. Het innovatieprogramma is gericht op vernieuwing van een product, proces, of systeem. Het moet leiden tot duurzame economische toegevoegde waarde en benut kennis voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Het innovatieprogramma moet een bijdrage leveren aan doorbraken binnen één van de vier gedefinieerde deelprogramma’s van het innovatieprogramma van Dairy Campus: Ketenverwaarding Duurzame veehouderij Innovatieve houderijsystemen Smart Farming
ResultatenOp Dairy Campus draaien al diverse innovatieprojecten. Kijk voor een mooi overzicht van deze projecten op: http://www.dairycampus.nl/nl/Home/Inspiration-by-Innovation/Innovatiefonds.htm?f5746477=10
PresentatiesVerzorgt op verzoek inleidingen, presentaties of gastcolleges over duurzaamheid in de eigen sector, de eigen organisatie of van de eigen producten/diensten.