| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Na een inspirerend gesprek met de tafelbegeleider van Duurzame Inzetbaarheid besloten Marianne Duitshof en Anneke Hemmen met e-portfoliomanagement lid te worden van Noorden Duurzaam. Bij de elementen “noorden” en “duurzaam” voelen ze zich thuis. De koppeling met Noorden Duurzaam werd snel gemaakt.

body

Talentontwikkeling
E-Portfoliomanagement heeft als doel om richting te geven aan het ontwikkelen van talent. Met de unieke werkwijze van arbeidsmarktrelevant opleiden en kwalificeren, wordt rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden van de kandidaat en de arbeidsmarkt. Hierbij is het traject van werving, selectie en uitplaatsing naar duurzame arbeid, onderdeel van de methodiek. E-Portfolio faciliteert deze methodiek met instrumenten, workshops en begeleiding bij het implementatieproces.

“We geloven dat leren nooit ophoudt. Duurzaam ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid staat bij e-Portfolio centraal. Hierbij gaat het er ook dat mensen zelf leren de regie over te nemen.” vertelt Marianne.

Organisaties van de toekomst
Collectieve zekerheid is vervangen door zelfredzaam, zelfsturend en geïnformeerd zijn. Inspelen op de snel veranderende vraag, zoeken naar new ways of working, self employment, lifetime learning en wendbaarheid. Dit zijn de items die nadrukkelijk naar voren komen in de nieuwe realiteit van een werknemer. De organisatie van de toekomst bestaat uit ondernemende mensen die, binnen en tussen organisaties, tijdelijke coalities vormen met als doel het permanent creëren van toegevoegde waarde.

Duurzaam inzetbaar zijn en blijven
Marianne vertelt dat er meer gewerkt zou moeten worden aan intersectorale mobiliteit. Zelfregie ligt in het verlengde hiervan. Ze geeft aan dat het van belang is dat je zelf moet zorgen dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft. “Het is onze missie om medewerkers, jongeren en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsmarktklaar te maken met behulp van het e-portfolio.” vertelt Marianne.

Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt
Vanuit het onderwijs zou de blik eerder en vaker naar buiten gericht moeten worden. Ook zou er sneller gereageerd moeten worden tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ze moeten elkaar nog meer gaan vinden. E-portfolio kan hierbij een hulpmiddel zijn; een instrument om de doorlopende lijn - talentontwikkeling, beoordeling, validering en uitplaatsing – te verstevigen.

Deelnemen aan tafels
Marianne geeft aan dat het van belang is om met elkaar in gesprek te komen. In eerste instantie zal E-porfolio dan ook deel gaan nemen aan tafels, zoals Duurzame Inzetbaarheid. Een sterke manier om nieuwe mensen te leren kennen en wellicht zijn er in het noorden ook initiatieven samen te ontwikkelen. Marianne: “Wij staan open voor het sparren over en bijdragen aan nieuwe tafelprojecten”.

Bekijk het profiel van e-portfoliomanagement

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst