Bewerkt door Christiaan Teule op 19-12-2011 in Bedrijven en private instellingen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Natuur en Milieufederatie Drenthe.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
Wij behartigen de belangen van natuur, milieu en landschap, creëren maatschappelijke betrokkenheid, ondersteunen mensen en organisaties in Drenthe die zich hiervoor inzetten. Wij zijn een aanjager in veranderingsprocessen, zijn een vraagbaak en aanspreekpunt en proberen een centrale plek in het Drentse netwerk van natuur- en milieuorganisaties te zijn.
LocatiesHertenkamp 6, Assen, gemeente Assen, DR
Omvang10 tot 50 personen
Producten/dienstenOnderzoekinitiatie, projectontwikkeling, creëren van samenwerkingsverbanden, beleidsbeïnvloeding (lobbying, agendering), beleidsvoorbereiding, beleidsadvisering en workshops (C2C ateliers). Thema’s: natuur/landschap, ruimte, water, bouwen/wonen, klimaat/energie, bedrijven, landbouw, verkeer/vervoer.
Websitehttp://www.nmfdrenthe.nl
ContactHertenkamp 6 9401 HL Assen 0592 - 311150
Duurzaamheid
MissieWe streven naar een duurzame samenleving in Drenthe. Als adviseur, pleitbezorger en belangenbehartiger geven wij een stem aan natuur, milieu en landschap. Wij willen milieuvriendelijke gedrag aantrekkelijk maken en het milieubewustzijn van mensen vergroten. We nemen het initiatief, geven richting, inspireren en werken samen. Wij willen koploper zijn in het streven naar duurzaamheid. Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe!
Actief inNoord-Nederland
OnderzoekOnderzoeken in 2010 door de Milieufederatie geïnitieerd en in uitvoering: - Hennep-to-house: hennep als isolatiemateriaal in de bouw, C2C certificering, www.henneptohouse.nl - Energiebesparing in wijkaanpak: participatie van wijkbewoners - Biomassatoepassing in de energiesector. Ons kantoor is op basis van een energieadvies verbouwd. We hebben onderzoek gedaan naar de CO2-footprint van onze werknemers en compenseren deze.
Initiatieven- Hennep to House
Resultaten- Groene peiler: panel van 500-600 burgers die geraadpleegd worden in beleidskeuzen over milieubewustzijn en -gedrag - Samenwerkingsverband Drenthe bespaart (www.drenthebespaart.nl) actief op energiebesparing - De nacht van de nacht, aandacht voor lichthinder - Natuurlijke recreatie: ontwikkeling van recreatiebedrijven mét natuurwinst - Een groene kijk: gezamenlijke natuurvisie met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer - Beeldschoon water, brengt het leven onder water in kaart, www.beeldschoonwater.nl