| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Netwerk voor iedereen die bij duurzaam inkopen betrokken is vanuit de overheid. Het kennisnetwerk is voornamelijk gericht op inkopers en beleidsadviseurs van lagere overheden, maar geïnteresseerden van andere aanbestedende diensten zijn zeker welkom.

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

"In het Kennisnetwerk Duurzaam Inkopen komt u collega’s tegen die ook met duurzaam inkopen bezig zijn. U kunt via dit netwerk kennis en ervaring, nieuws en informatie uitwisselen, u laten inspireren door anderen en wellicht samenwerken aan projecten. Circa 200 leden nemen inmiddels deel aan het kennisnetwerk dat bestaat uit bijeenkomsten en een digitaal platform.

Op 28 september 2009 is de startbijeenkomst van het kennisnetwerk geweest. Op basis van de agendapunten die daar zijn geïnventariseerd, zijn meerdere bijeenkomsten gepland. Hierbij kunt u denken aan een workshop onder leiding van een deskundige, een brainstorm waar netwerkleden samen een oplossing voor een probleem bedenken of een themakring waarbij een kleine groep vaste mensen regelmatig samenkomt. Als netwerklid mag u natuurlijk zelf bepalen waar u aan deelneemt. Kijk op de agenda voor de bijeenkomsten.

Het kennisnetwerk beschikt over een digitaal platform op internet dat onderdeel is van PIANOo-desk. Het is een afgeschermde site die alleen toegankelijk is voor de leden van het kennisnetwerk. Op het digitale platform kunt u bijvoorbeeld vragen stellen, deelnemen aan discussies, een document delen of een nieuwsbericht plaatsen. "

(Bron: SenterNovem)

Vorm

Informeel

Website

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/duurzaam-inkopen

Bestanden

     
    Socials