| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Stork Noord-Nederland .
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Euvelgunnerweg 12, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

250 tot 1000

Producten/diensten

mechisch, elektrisch, onderhoud, verhuur, verkoop, project management, duurzaam, boiler, turbine, pomp, valve, appendage, renewable, waterstof, instrumentatie, piping, pijp, lassen, certificering, machining, bolting, consulting, equipment, veilig, service

Algemene beschrijving

Stork, een onderdeel van Fluor, richt zich op het verbeteren en optimaliseren van asset integrity gedurende de gehele levenscyclus van assets van onze klanten.

Website

http://www.stork.com/nl/

Contactgegevens

http://www.stork.com/index.php/nl/over-ons-nl/onze-locaties-wereldwijd/

Missie

"Bij Stork vormt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een 'way of life'. Het speelt een centrale rol binnen al onze activiteiten en vormt een van de basisprincipes voor onze kennisgebaseerde asset integrity management services van wereldformaat. We leveren deze services aan bedrijven in de sectoren olie en gas, (duurzame) energie en chemie en andere grote industrie├źn, zodat zij optimaal kunnen presteren."

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Stork Noord-Nederland .

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen speelt een steeds grotere rol binnen onze activiteiten. Deel hiervan is de zorg voor een beter milieu, minder CO2 uitstoot en een lager energie en brandstof verbruik.

Om onze inspanningen op het terrein van CO2 reductie beter zichtbaar en controleerbaar te maken, laten Stork Nederland en Asset Management Solutions zich certificeren tegen de CO2 Prestatieladder.

Duurzaamheidsdoelen

Stork Nederland en Stork Asset Management Solutions willen samen de uitstoot van CO2 en het verbruik van fossiele brandstoffen tijdens onze werkzaamheden verminderen.

Om het CO2 reductiebeleid uit te kunnen voeren, is de Carbon Footprint van Stork opgesteld. Hierop zijn de grootste verbruikers in kaart gebracht. De Carbon Footprint is uitgewerkt in het Energie Managementplan.
https://www.stork.com/downloads/CO2-Managementplan_Stork_NL-27-07-2018.pdf

Om het CO2 verbruik te reduceren, is de reductiedoelstelling uiteen gezet en worden maatregelen uitgevoerd om deze doelstelling te gaan halen. De doelstelling en de maatregelen zijn uitgewerkt in het Energie Reductieplan.
https://www.stork.com/downloads/CO2_Reductieplan.pdf

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Stork Noord-Nederland .

Stork zet zich in om de gezondheid en veiligheid te beschermen van onze medewerkers, aannemers en alle anderen die betrokken zijn bij onze activiteiten. Daarnaast zetten wij ons in om de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken.

Ons programma op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM), REACH Beyond Zero, helpt ons dit doel te bereiken. REACH Beyond Zero is onze visie op het gebied van VGM met als doel alle medewerkers van Stork te motiveren om zichzelf uit te dagen om een verbetering van onze VGM-cultuur en -prestaties te bereiken.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Stork Noord-Nederland .

In de zomer van 2017 is Stork gecertificeerd voor het CO2 Bewust Certificaat Niveau 3 van de CO2 Prestatieladder.
https://www.stork.com/downloads/VERITAS_CO2_Certificaat_niveau_3.pdf

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst