Bewerkt door Daniëlle Linde op 4-1-2020
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Onderwijsbureau Meppel .
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
Onderwijsbureau Meppel ondersteunt scholen en schoolbesturen, zodat zij zich kunnen richten op goed onderwijs. Wij nemen werk uit handen van schoolbestuurders en managers op het gebied van administratie, beheer en advisering. De ondersteuning van schoolbesturen vindt in samenhang plaats door diverse beleidsterreinen te integreren in uitvoering en advies. Onze werkwijze kenmerkt zich door de persoonlijke benadering, collegialiteit en hoogwaardige dienstverlening met hart voor onderwijs.
LocatiesIndustrieweg 15-20, Meppel, gemeente Meppel, DR
Omvang50 tot 100 personen
Producten/dienstenAdministratie, beheer en advisering, uitgevoerd binnen het kader van de zes beleidsterreinen waarmee schoolbesturen te maken hebben: bestuur- en managementondersteuning, personele zaken, financiële zaken, planning & control, materiële zaken, identiteit en onderwijs.
Websitehttp://www.onderwijsbureau-meppel.nl
Contacthttp://www.onderwijsbureau-meppel.nl/nl/home/contact/
KvK41018876
Duurzaamheid
MissieOnderwijsbureau Meppel houdt bij het streven naar hoogwaardige dienstverlening rekening met de effecten van de werkzaamheden op het milieu en op de menselijke aspecten. Wij geloven dat een balans tussen een goede bedrijfsvoering, goed werkgeverschap, binding met de schoolbesturen en een groen milieu, leidt tot betere resultaten voor zowel de schoolbesturen als voor het bureau. Wij willen een onderwijsbureau zijn dat de aangesloten schoolbesturen helpt met het in de praktijk brengen van hun ambities voor duurzame ontwikkeling, omdat onderwijs een plaats is waar de waarden van duurzame ontwikkeling bij de komende generaties geïntroduceerd en verankerd kunnen worden. http://www.onderwijsbureau-meppel.nl/nl/het-bureau/duurzaamheid/
Actief inNoord-Nederland
Diensten- Advies duurzaam bouwen
DoelenHet duurzaamheidsbeleid van Onderwijsbureau Meppel heeft betrekking op - het ondersteunen van schoolbesturen bij duurzaam bouwen en beheren van schoolgebouwen; - het ondersteunen van schoolbesturen bij het bewustwordingsproces van duurzaam ondernemen; - het ondersteunen van schoolbesturen en scholen bij duurzaam personeelsbeleid; - het creëren van verbindingen, betrokken zijn op elkaar, persoonlijke aandacht voor elkaar en de omgeving; - het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering van Onderwijsbureau Meppel.
InitiatievenOnderwijsbureau Meppel - heeft drie masterclasses georganiseerd op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel. Gezonde, gemotiveerde en betrokken medewerkers dragen nu en in de toekomst bij aan de kwaliteit van het onderwijs; - onderzoekt samen met zijn schoolbesturen de mogelijkheden voor aanschaf en installatie van zonnepanelen op de schoolgebouwen. Met behulp van zonnepanelen kunnen scholen verduurzamen, besparen op energiekosten en aandacht schenken aan duurzaamheid en zonne-energie in het lesprogramma; - heeft in samenwerking met GreenFox een traject opgezet dat uiteindelijk moet leiden tot een verlaging van het energieverbruik bij scholen en het reduceren van de CO2 uitstoot middels vervanging van oude TL8 lampen in nieuwe TL5 lampen. Inmiddels doen hier ruim 250 scholen aan mee; - is betrokken geweest bij de bouw van de eerste Passief School van Noord-Nederland in Irnsum. Een bijzonder duurzaam gebouw dat met slimme technieken ongekend zuinig is met energie.
Resultaten- afvalscheiding; - streven naar paperless office; - ouderhoudsvriendelijk pand; - CO2 neutrale postbezorging; - bijdragen aan maatschappelijke doelen.