| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
ASQA Subsidies B.V.

Organisatieprofiel

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van ASQA Subsidies B.V..
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
Wij begeleiden organisaties gedurende het gehele subsidieverwervingsproces van projectinitiatie en inventarisatie van de subsidiemogelijkheden tot en met het opstellen van de einddeclaratie en het begeleiden van de hierop volgende controles. Voor onze opdrachtgevers verwerven we Europese, Nederlandse, regionale en sectorale subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, duurzaamheid (circulaire economie, energie, milieu), internationalisering, scholing, innovatieve samenwerking en investeringen.
LocatiesBornholmstraat 76, Groningen, gemeente Groningen, GR
Omvang2 tot 10 personen
Producten/dienstenSubsidieadvies, projectmanagement en initiatie van samenwerkingsprojecten. Wij kunnen u snel, effectief en kosteloos een inschatting geven van de mogelijkheden van subsidies voor uw organisatie.
Websitehttp://www.asqasubsidies.nl
Telefoon050-2057887
E-mailinfo@asqasubsidies.nl
ContactTel.: 050-2057887 E-mail: info@asqasubsidies.nl
KvK58220798
Duurzaamheid
MissieASQA staat voor ‘Age Si Quid Agis’, ofwel: als je iets doet, doe het dan goed. Dit vertaalt zich in een dienstverlening die veel verder gaat dan het optreden als intermediair tussen bedrijf en subsidieverstrekker. Ons team bestaat inmiddels uit zeven adviseurs die de subsidieregelingen goed kennen en het innovatieve karakter van onze klanten begrijpen. Wij vertalen en verbinden ideeën voor technologische ontwikkelingen op een unieke manier tot kansrijke projectplannen met een duidelijk perspectief op maatschappelijke meerwaarde en/of economisch perspectief. Dit resulteert in een zeer hoog percentage gehonoreerde subsidieaanvragen. Om de kans op een subsidie te vergroten, initiëren wij projecten die zowel aansluiten bij de beoordelingscriteria van de subsidieregeling als de wensen en behoeften van de aanvrager(s). Zo maken wij belangrijke innovaties mogelijk met omvangrijke subsidiebedragen, waarvan het merendeel op het gebied van biobased en circulaire economie.
Actief inNoord-Nederland
Diensten- Subsidieadvies duurzaamheid