| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Samen met het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN) werkt de gemeente Hoogeveen aan een ketenoverleg rond het product verf. CODIN is een overkoepelend netwerk voor duurzame innovatie in het Noorden en heeft al meerdere ketenprojecten geïnitieerd. In een ketenoverleg brengen bedrijven en overheden samen een lokale of regionale productketen in kaart, stellen duurzaamheidsdoelen vast en zetten zich in voor systeemverandering.

body

Eind april is in Hoogeveen de aftrap geweest voor het Verfketenoverleg. Tijdrovende
subsidieprocedures blijven achterwege en lobbywerk is niet nodig, omdat alle relevante partijen al aan tafel zitten. Bovendien zorgt het ketenoverleg voor draagvlak en enthousiasme. Het gaat om slim combineren van eenvoudige acties die voor iedereen haalbaar zijn en waarover snel een besluit genomen kan worden. Ook samen de lat iets lager leggen en afzien van subsidies maakt deze werkwijze slagvaardig.

Lees verder:

BijlageGrootte
torentje_hoogeveen_wk_19.pdf714.48 KB
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst