| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies heeft tijdens een werkbezoek haar bewondering uitgesproken voor de aanpak van de krimpgebieden in de provincie. Tijdens het bezoek op maandag 19 maart 2012 sprak de minister onder meer met bestuurders van provincie, gemeenten en woningcorporaties. Ook heeft zij een rondrit gemaakt door de Eemsdelta, waar zij met bewoners uit de regio gesproken heeft.

body

Minister Spies toonde zich onder de indruk van de aanpak van de krimp in de Eemsdelta en Oost-Groningen. "Deze regio is uitstekend bezig. Alle betrokken partijen, van gemeenten tot corporaties en van burgers tot bedrijven, zetten zich in om de gevolgen van de bevolkingsdaling op te vangen. Dat vind ik heel belangrijk. Want er is weliswaar een Nationaal Actieplan bevolkingsdaling, krimp is in de eerste plaats een zaak van de regio’s zelf. Daar is geen blauwdruk voor te leveren, want elke regio is anders. Hier in Groningen hebben ze dat goed begrepen en laten ze zien hoe je met het fenomeen bevolkingsdaling moet omgaan".

Lees verder op:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst