Bewerkt door Elise van der Niet op 25-9-2019
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
LocatiesStationsweg 5, Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR
Cambuurplein 1, Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR
Omvangonbekend personen
Producten/dienstenbankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed
Websitehttp://www.rabobank.nl
ContactPostadres: Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Postbus 769 8901 BN Leeuwarden Particulieren (058) 244 55 66 Ondernemers (058) 244 55 44 Bezoekadres: Cambuurplein 1 8921 RD Leeuwarden Tel. (058) 244 55 66 Fax (058) 244 55 77
KvK01002486
Duurzaamheid
MissieDe Rabobank Groep stelt het gezamenlijke belang van mensen en gemeenschappen voorop. Vanuit betrokkenheid bij dat belang wil de Rabobank Groep een stuwende en vernieuwende kracht zijn die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn. Het realiseren van de huidige en toekomstige ambities van mensen en gemeenschappen is daarbij het doel. Het versterken van onderlinge samenwerking en het aandragen van de best mogelijke financiële oplossingen zijn daarbij de middelen. (Bron: http://overons.rabobank.com/content/profiel/wie_we_zijn/missie_ambitie/)
Actief inProvincie Fryslân
DoelenDe duurzame bedrijfsvoering bestaat uit vier stappen: - Streven naar beperking van het gebruik - Wat ze gebruiken doen ze zo efficiënt mogelijk - Ze gebruiken bij voorkeur duurzame bronnen/ duurzame producten en diensten - Ze compenseren de resterende CO2-uitstoot van hun energiegebruik
Onderzoek- Werken aan een veilige en duurzame voedselvoorziening Samen met hun leden, klanten en andere stakeholders werken zij aan het verduurzamen van food en agriketens. - Bijdragen aan schone productiemethoden en duurzame energie De Rabobank Groep streeft naar innovatie van productiemethoden en het ontwikkelen en gebruiken van duurzame energie. - Bevorderen van economische participatie en toegang tot financiële diensten De lokale Rabobanken ondersteunen maatschappelijke groepen en projecten. - Ondersteunen van lokale betrokkenheid Rabobank Foundation steunt in Nederland projecten die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten van mensen in een achterstandspositie. (Bron: http://overons.rabobank.com/content/mvo/themas/index.jsp)
Resultaten2008 - De Rabobank Groep mag zich klimaatneutraal noemen - Een A+ classificatie van het maatschappelijk jaarverslag 2007, toegekend door het Global Reporting Initiative - Uitstekende duurzaamheidsbeoordelingen door Vigeo, Oekom Research en Sustainalytics - In het Intermediair Imago Onderzoek 2008 is de Rabobank als financiële dienstverlener als hoogste geëindigd 2009 - Een A+ classificatie van het maatschappelijk jaarverslag 2008, toegekend door het Global Reporting Initiative - Forum Ethibel neemt Rabobank’s obligaties op in het Ethibel Pioneer and Ethibel Excellence investeringsregister 2010 - Rabobank wint voor de derde keer de Transparantieprijs - Publicatie Rabobank studie 'Sustainability and security of the global supply chain' - Om waardeketens in twaalf sectoren duurzamer te maken, is er beleid geformuleerd als leidraad voor klantcontacten - Ethisphere heeft Rabobank als één van de drie banken opgenomen in de lijst van de meest ethische bedrijven wereldwijd