Bewerkt door Daniela Wiers op 25-9-2019
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van De Oude Bieb.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
De Oude Bieb is een gezellige ontmoetingsplaats voor wijkbewoners. In het leven geroepen om de gevolgen van armoede te verlichten. Maar natuurlijk is iedereen hier welkom! Op aanvraag ontwikkelkansen voor vrijwilligers;gastvrouwen/mannen en biebshopmedewerkers.Voor kwetsbare- maar ook minder kwetsbare wijkbewoners een fijne plek om te zijn en om te werken.
LocatiesMidscheeps 3, Groningen, gemeente Groningen, GR
Omvang50 tot 100 personen
Producten/dienstenBuurthuis,ontmoetingsplek,armoede,eenzaamheid,activering,ontwikkeling,gastvrijheid,gratis activiteiten,gratis koffie/thee, gezelligheid,erbij horen,wijkactiviteiten,samenwerking,warmte,inpandige kringloopwinkel,biebshop voor minima,stagemogelijheden MBO niveau 1,2 detailhandel,informele zorg,proeftuin,ANBI-status
Websitehttp://deoudebieblewenborg.nl
Telefoon050 7806851
E-maildeoudebieb@gmail.com
Contactcoordinator@deoudebieblewenborg.nl,daan.wiers@deoudebieblewenborg.nl 050 7806851
Duurzaamheid
MissieMet betrekking tot duurzaamheid is het ons doel om voor kwetsbare mensen, verbínding tot stand te brengen. Meer regie over het eigen leven te leren krijgen. Sámenzijn en sámenwerken. Centraal in onze organisatie staat gastvrijheid en een luisterend oor bieden aan ieder die daar behoefte aan heeft. Gastvrouwen en -heren schenken koffie en willen graag een praatje maken met bezoekers. De bezoeker van nu is de vrijwilliger van morgen. Deze wederkerigheid is niet nadrukkelijk aanwezig. De Oude Bieb gunt ieder zijn tijd en plaats om zich te ontwikkelen. Er mogen zijn, gezien worden en niet veroordeeld te worden om je situatie, of om wie je lijkt te zijn. Dit laatste kenmerkt de gemoedelijkheid van de organisatie.
Actief inNoorddijk e.o. (Gemeente Groningen)
OnderzoekIn De Oude Bieb wordt door een samenwerkingsveband van diverse organisaties gewerkt aan het verdergaand ontwikkelen van informele zorg. Ook wordt onderzocht hoe formele- en informele zorg beter op elkaar kan aansluiten.
InitiatievenDiversiteit van ontwikkelingsaanbod vergroten. Cohesie in de wijk bevorderen. Deelnemen aan project 'Buurten met een Bakkie": aanbellen bij wijkbewoners om een praatje te maken over de wijk, de buurt, eventueel over persoonlijke omstandigheden. Samenwerken met overige organisaties in de wijk,waaronder WIJ-team Lewenborg.