| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

De Ketentafel Beton Drenthe en de Ketentafel Beton Fryslân hebben als doel het verduurzamen van de betonketen. Ze willen de CO2-uitstoot van de betonketen verlagen en de keten zoveel mogelijk circulair maken. De leden van de tafels werpen zich op als ambassadeurs voor het hergebruik van beton.

body

Hergebruik
Van beton dat vrijkomt bij sloop kan betongranulaat worden gemaakt. Dit wordt gebruikt in nieuw beton, in plaats van zand en grind. Het gebruik van betongranulaat is eenvoudig toe te passen en het is niet duurder dan het gebruik van zand en grind. Dit laatste is nog niet bij iedereen bekend. Voorheen was dit dan ook anders, er was een groot overschot aan zand en grind wat de kosten ervan laag maakte. Dit is tegenwoordig niet meer het geval. Daarnaast komt er steeds meer beton vrij uit sloop, wat een hoop betonpuin oplevert waar iets mee moet gebeuren. Het hergebruiken van dit betonpuin wordt daardoor steeds aantrekkelijker. Om de CO2-uitstoot van het vervoer te beperken is het verder van belang om het hergebruik zo dicht mogelijk in de buurt te laten plaats vinden van waar je het oude beton breekt.

Hoogwaardige toepassing
De betontafel zet zich er dus voor in dat zoveel mogelijk van het beton dat vrijkomt bij sloop wordt hergebruikt. Daarnaast willen ze zoveel mogelijk van dit beton hoogwaardig hergebruiken. Betongranulaat kan gebruikt worden als fundatiemateriaal onder wegen, maar dit is een laagwaardige toepassing. Er is hier dan sprake van downcycling in plaats van recycling. Er zijn hoogwaardiger toepassingen mogelijk in beton en betonwaren.

Oprichting
Dat er zoveel betongranulaat onder de Groningse wegen verdween was aanleiding voor de oprichting van de Ketentafel Beton Groningen. De tafel heeft hier verandering in willen brengen door middel van het realiseren van een convenant, tussen de provincie, enkele gemeenten en partijen uit de betonketen.

Friesland
In Friesland werd later dit voorbeeld gevolgd, op initiatief van de provincie. De Ketentafel Beton Fryslân heeft zich ingezet voor een convenant en is ook daarna niet stil blijven zitten. Zo is er ook onderzoek gedaan naar de geschiktheid voor hergebruik van een grote plaat beton bij Harlingen.

Drenthe
Ook in Drenthe is, naar het Groningse voorbeeld, een Ketentafel Beton opgericht. De gemeente Emmen heeft hiertoe het initiatief genomen, door Noorden Duurzaam te vragen te onderzoeken of er interesse was in een samenwerkingsverband voor het verduurzamen van de betonketen. Dit om de duurzaamheidsambities van de gemeente beter te kunnen realiseren.

In Drenthe is er nog geen sprake van een convenant, wel is er een interessant voorbeeldproject geweest. De bouwers van de nieuwe dierentuin hadden van de opdrachtgever duurzaamheidseisen meegekregen waaraan moest worden voldaan en waren dus geïnteresseerd in het hergebruik van beton. Voor onderzoek hiernaar is de Ketentafel Beton Drenthe ingeschakeld.

Convenant
Bij de convenanten in Friesland en Groningen waren de provincie, enkele gemeenten en partijen uit de betonketen betrokken. Om een convenant veel impact te laten hebben is het belangrijk dat ook de opdrachtgevers zich zoveel mogelijk hierbij aansluiten. Degene die de opdracht geeft tot bouw en sloop beslist tenslotte dat en in welke mate er beton hergebruikt wordt. Deze opdrachtgevers zijn vaak gemeenten. Daarnaast zijn het ook deze gemeenten die vervolgens het daadwerkelijke hergebruik controleren. Een convenant dat ook wordt ondertekend door de betrokken gemeenten, heeft dus veel meer effect. Het convenant dat onlangs in Twente werd afgesloten is hier een mooi voorbeeld van.

Ketentafels
De Ketentafels Beton Fryslân en Drenthe zijn actieve tafels met lopende projecten. We houden jullie in de toekomst dan ook graag op de hoogte van hun activiteiten. Wil je nu al meer weten over of je aansluiten bij een Ketentafel Beton? Neem dan contact op met Dirkjan Bours: dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl.

Dit artikel is geschreven door Eva Hamming, van Maak het mooier - www.maakhetmooier.nl

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst