| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Een van de kernactiviteiten van tafels bij Noorden Duurzaam is het ontwikkelen en bijhouden van indicatoren. Het kunnen beschikken over cijfers is voor tafels belangrijk omdat het ze hiermee een professionele bijdrage kunnen leveren aan het lokale of regionale debat over duurzaamheid. Cijfers helpen ook om de eigen achterban in actie te krijgen. Noorden Duurzaam voert, in opdracht van Duurzaam Door, een verkenning uit naar betere indicatoren.

body

Het rijksprogramma DuurzaamDoor wil verkennen of het mogelijk is om te komen tot duurzaamheidsindicatoren van (regionale) netwerken. Dit om de netwerken, en daarmee de professionalisering en positionering van deze netwerken, te kunnen vergelijken op het gebied van het verduurzamen van de Nederlandse samenleving.

Verkenning
Noorden Duurzaam zal deze verkenning uitvoeren. De vraagstelling hierbij is: Hoe kunnen tafels profiteren van het werken met duurzaamheidsindicatoren, hoe krijgen deze indicatoren impact en hoe houden we het betaalbaar? Dit project maakt hier een checklist voor. Hiermee kunnen de tafels hun indicatoren verbeteren en daarmee hun positie in het regionale of lokale debat versterken.

Infrastructuur
DuurzaamDoor heeft in de afgelopen jaren de infrastructuur voor duurzame ontwikkeling gevormd en versterkt. Noorden Duurzaam is in diverse projecten betrokken bij DuurzaamDoor.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst