| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

De Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoek doen naar duurzaam afvalgedrag van de inwoners van de stad. Met de resultaten wil de gemeente Groningen Stadjers bewegen afval beter te scheiden en afval te voorkomen.

body

Jaarlijks wordt ruim 84.500 ton afval bij huishoudens in Groningen ingezameld. Dit gebeurt voor meer dan helft met een gescheiden methode. De overgrote meerderheid wordt aan de bron gescheiden met verschillende containers zoals voor glas en papier. Een klein gedeelte wordt gescheiden door nascheiding in de fabriek (20%). Dit laatste is soms ook goedkoper en beter. Zo is plastic in de fabriek achteraf heel goed uit het restafval te halen.

Groningen doet het kortom goed met gescheiden afvalinzameling. Op de meeste afvalstromen haalt de gemeente de landelijke doelstellingen. Alleen papier en grofvuil kunnen nog beter. Om het resultaat te behouden en zelfs te verbeteren wil de gemeente Stadjers bewegen (nog) bewuster met afval om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek moet blijken hoe bereidwillig Stadjers zijn nog meer afval gescheiden te willen inzamelen. Daarnaast wil de gemeente helder hebben of inwoners ook bereid zijn om zelf wat aan de voorkant te doen.

Lees verder op:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst