| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Logo of foto
Gebiedstafel Haren
Kengegevens
TafelsoortGebiedstafel
OnderwerpHaren
WerkgebiedGemeente Groningen
StatusNiet actief. Er is langer dan een jaar geen bijeenkomst geweest of de webpagina van de tafel is gedurende langer dan een jaar niet bijgewerkt.
Manifest
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Interne democratie
Wij zijn een vereniging of een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, projecten en indicatoren.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, projecten en indicatoren.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen projecten die deze kwesties aanpakken initiƫren en/of steunen.
We willen indicatoren van deze kwesties en projecten bijhouden.
Topprioriteiten
Kwesties1 Gedragsverandering komt onvoldoende op gang
2 Kennis over duurzaamheid wordt onvoldoende gedeeld
3 Verduurzaming woningen moeilijk meetbaar.
Projecten1 Bewust kleding kopen in Haren
2 Onderwijs en duurzaamheid in Haren
3 Polycultuur Zonnepark
Lidmaatschap
Criteria
Voordelen
Kosten
AanmeldenZie de tab "Lidmaatschap" bovenaan deze pagina.