| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Bestuur van de vereniging Noorden Duurzaam

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

Het bestuur dat op dit moment in functie is, is gestart als oprichtingsbestuur. Het is voortgekomen uit het projectteam dat in 2013 het voorbereidend onderzoek heeft verricht, en dat bij de presentatie daarvan op 19 september 2013 van de respondenten de opdracht kreeg om de oprichting in gang te zetten. Het bestuur is formeel in functie vanaf 19 november 2013, de dag van het passeren van de oprichtingsakte. De samenstelling en functieverdeling in het bestuur is hieronder weergegeven.

De coördinator vergadert mee met het bestuur maar is geen bestuurslid.

Het beloningsbeleid van de vereniging kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Kerngroep
Peter Bootsma Voorzitter
Niels Faber Secretaris
Frits Roelfsema Penningmeester
Jitse Terpstra Bestuurslid
Didier Kick Bestuurslid
Vorm

Intern Orgaan Noorden Duurzaam

Status

Actief

Associaties
Logo Vereniging Noorden Duurzaam
Bestanden

 
Socials