| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Lidmaatschap Noorden Duurzaam

Netwerkprofiel

Welkom

Noorden Duurzaam is een netwerk van vernieuwers voor duurzaamheidstransitie. Onderzoek en conceptontwikkeling staat bij ons hoog op de agenda, evenals praktijkexperimenten van leden en ondersteuning daarvan. We zoeken verbinding tussen duurzame ontwikkeling en nieuwe democratie. We zijn:

- Transitiepioniers: overheidsbestuurders, beleidsambtenaren, adviseurs, ondernemers, docenten, onderzoekers en studenten die meer en betere samenwerking voor duurzame ontwikkeling willen helpen organiseren. Groot- of kleinschalig.

- Representatieve netwerken die willen bijdragen aan duurzaamheidstransitie en daartoe politieke invloed en samenwerking zoeken. Bijvoorbeeld kennisnetwerken (zoals beroepsverenigingen en wetenschapspanels), sectornetwerken (zoals brancheorganisaties en bewonersverenigingen), productketens (zoals initiatiefgroepen en ketentafels) en bestuurlijke organen (zoals dorps- en wijkraden, transitiekamers van gemeenten en provincies).

- Mensen en organisaties die Noorden Duurzaam willen steunen omdat we frontliniewerk doen voor duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling is urgent en de tijd dringt. Kennis, burgers, overheden, bedrijven en voorzieningen zullen als sectoren in actie moeten komen en taken verdelen: agenderen, leefstijl aanpassen, beleidsinstrumenten inzetten, duurzaam innoveren, inspireren, opleiden, verbinden. Dat zijn politieke keuzes. Het huis van Thorbecke is echter ingericht op ideologische concurrentie en is fundamenteel ongeschikt voor sectorale taakverdeling. Participatie en gelote burgerberaden zijn belangrijk maar daarmee komen we er niet. Er is systeemverandering van een grotere orde nodig. Dat vraagt denkwerk, debat en experiment. Daar wil Noorden Duurzaam als vereniging een platform voor zijn.

Dit bepaalt het gesprek dat we als leden met elkaar hebben en de projecten waar we aan werken. Online in het SDG-Café, in webinars en via onze LinkedIngroep, en na de corona ook weer fysiek in ALV's, tafels en werkgroepen. Nieuwe leden praten we bij in workshops. Word lid. Duurzame ontwikkeling gaat sneller als we elkaar opzoeken en samenwerken.

Lidmaatschap
CriteriaLeden zijn overheden, bedrijven, instellingen, netwerken en particulieren die groot- of kleinschalig willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en die woonachtig, gevestigd of actief zijn in Noord-Nederland.
Voordelen
  • Pioniersnetwerk: kennisdelen en sociaal contact
  • Nieuwsbron: op de hoogte blijven
  • Handboek: werkvormen vinden en publiceren (i.o.)
  • Vraagbaak: begeleiding bij transitieprojecten
  • Werkplaats: concepten en experimenten ontwikkelen
  • Etalage: eigen netwerk en projecten zichtbaar maken
  • Verbinder: praktijk, bestuur, kennis, landelijke programma's
  • Penvoerder: ontzorgend dienstenpakket voor netwerken
  • Integrator: bestuurlijke vernieuwing en duurzame ontwikkeling
KostenLeden betalen contributie en hebben stemrecht naar draagkracht en omvang, zodat de vereniging uit zowel grote als kleine leden kan bestaan. Zie ook Stemrecht en Contributie.
Informatieinfo@noordenduurzaam.nl
AanmeldenMaak een inlogaccount aan (rechtsboven), log in en klik dan hier. TIJDELIJK BUITEN GEBUIK - MAIL NAAR info@noordenduurzaam.nl