| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Lidmaatschap Noorden Duurzaam

Netwerkprofiel

Welkom

De vereniging Noorden Duurzaam is een denktank, experimenteerplatform en transitiewerkplaats. Thematisch zitten we op het grensvlak van de twee grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw: duurzame ontwikkeling en nieuwe democratie. Kijkend naar beide kanten wordt duidelijk dat de transitie veel te langzaam gaat en dat ingrijpende bestuurlijke vernieuwing nodig is. Bijvoorbeeld om maatschappelijke kosten en opbrengsten in de verre toekomst of aan de andere kant van de wereld te vertalen naar economie en hier en nu.

De leden van de vereniging zijn grote en kleinere voorlopers in duurzame ontwikkeling: overheden, kennisinstellingen en bedrijven, en ook netwerken, professionals en burgerinitiatiefnemers. De schaal maakt niet uit want duurzaamheidstransitie speelt op alle niveaus van mondiaal tot individueel. Wat ons bindt is de vraag hoe de nieuwe samenleving en economie op al die niveaus zal gaan functioneren en bestuurd zal worden, en hoe we door experiment kunnen leren en versnellen. En de afstand kunnen overbruggen tussen visionair, hoog over, wetenschappelijk en abstract, en anderzijds concreet, praktisch, zakelijk en politiek. Bijvoorbeeld door bij ketenontwikkeling in andere verhoudingen te werken, door driehoeksamenwerking tussen overheid, burgers en bedrijven, en door democratie waarin maatschappelijke taakverdeling boven ideologische concurrentie gaat.

Leden kunnen onderling online uitwisselen via diverse socials, en na de corona ook weer in ALV's, tafels en werkgroepen. Verder kun je jezelf vermelden in de Tafelatlas, of meehelpen om daarin je eigen gebied in beeld te brengen. Lever je zelf transitiediensten (advies, begeleiding, etc.) dan kun je je werkvormen toevoegen aan de werkvormenkaarten in de Tafelatlas. Nieuwe leden worden van tijd tot tijd in een workshop bijgepraat over de vereniging.

Lidmaatschap
CriteriaAlle overheden, bedrijven, instellingen, netwerken en particulieren die grootschalig of kleinschalig bijdragen aan duurzame ontwikkeling en die woonachtig of gevestigd zijn in of betrokken zijn bij Noord-Nederland kunnen lid worden van de vereniging Noorden Duurzaam.
Voordelen
  • Netwerken, kennisdelen, klankborden
  • In co-creatie concepten en experimenten ontwikkelen
  • Kennis en coaching krijgen bij transitieprojecten
  • Eigen transitieprojecten publiceren in de Tafelatlas
  • Werkvormen vinden in de Tafelatlas (i.o.)
  • Eigen werkvormen publiceren in de Tafelatlas
  • Dienstenpakket voor duurzaamheidsnetwerken benutten
  • Eigen duurzaamheidsnetwerk centraler stellen in de politiek
  • Samenwerking en begeleiding bij bestuurlijke vernieuwing
KostenLeden betalen contributie naar draagkracht. Op Stemrecht en Contributie kun je de contributie voor je eigen organisatie uitrekenen. Betaalde contributie is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar, zie ANBI.
Informatieinfo@noordenduurzaam.nl
AanmeldenMaak een inlogaccount aan (rechtsboven), log in en klik dan hier.