De website van Noorden Duurzaam gebruikt cookies voor gebruiksvriendelijkheid. Klik hier als dat mag van u.
Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen

Overzicht van 315 kwesties van alle tafels. Filter op titel of beschrijving:

Titel Ingevoerd Bijgewerktsorteerpictogram
Werkzoekenden kennen de werkgevers in hun directe omgeving vaak niet, en omgekeerd
We zoeken het vaak ver weg terwijl de oplossing om de hoek kan liggen. Dat is jammer want zo lopen werkzoekenden en werkgevers kansen mis.
11-1-2019 11-1-2019
Werkzoekenden mogen niet zelf hun eigen coach kiezen
Per werkzoekende heeft de overheid budget voor begeleiding naar werk. De overheid kan die begeleiding zelf doen of uitbesteden. De werkzoekende heeft...
11-1-2019 11-1-2019
Er is onvoldoende instroom van jonge energieadviseurs
De groep van zelfstandige onafhankelijke energieadviseurs vergrijst. Hierdoor kan het kennisniveau in de branche op termijn teruglopen.
17-12-2018 17-12-2018
Installaties worden vaak overgedimensioneerd en verbruiken daardoor te veel
Partijen in de opdrachtketen voegen zonder onderlinge afstemming veiligheidsmarges toe. Sommige partijen hebben commercieel belang bij...
17-12-2018 17-12-2018
De markt voor energieadvies is niet voldoende transparant
Kwalificaties van energieadviseurs zijn vaak niet duidelijk of niet te verifiëren. De branche is in de regio nog onvoldoende georganiseerd.
17-12-2018 17-12-2018
Methoden voor projectmanagement geven onvoldoende aandacht aan duurzaamheid
In projectfaseringen, richtlijnen voor activiteiten, documentstramienen, etc. wordt het onderwerp duurzame ontwikkeling doorgaans niet genoemd,...
13-9-2018 13-9-2018
Duurzaamheid is onvoldoende geïntegreerd in projectmanagementonderwijs
In onderwijs en opleidingen voor projectmanagers komt het onderwerp duurzaamheid te weinig aan bod. Dit betreft zowel de toepassing van...
13-9-2018 13-9-2018
In veel mission statements van organisaties klinkt duurzame ontwikkeling nog niet door
Zie ook https://www.noordenduurzaam.nl/duurzame-mission-statements
19-6-2018 19-6-2018
Het begrip duurzaam heeft twee betekenissen en dat is verwarrend
Duurzaam refereert aan duurzame ontwikkeling, maar het betekent ook slijtvast of lang meegaan, en dat kan zelfs strijdig zijn met duurzame...
19-6-2018 19-6-2018
In de communicatieopleidingen wordt nog te weinig aandacht besteed aan duurzaamheid 19-6-2018 19-6-2018
Overheidsbeleid voor inzet van bouwmateriaaldatabases komt maar langzaam op gang 15-6-2018 15-6-2018
De kosten van energiebesparing verschillen per woningtype
Er zijn verschillende energiesystemen nodig. De maatschappeijke verdeling van de kosten van energiebesparing zijn daardoor ongelijk verdeeld. Genoemd...
27-4-2018 27-4-2018
Eigenaren van goedkopere woningen kunnen zich niet veroorloven te investeren in energiebesparing
Bijvoorbeeld jaren 70 wijken met veel 65+ers. Genoemd door Wouter van Bolhuis (gemeente Groningen) in een inleiding over duurzaamheid, PvdA-...
27-4-2018 27-4-2018
Voedselketens zijn niet inzichtelijk
Zonder complete data is het lastig te werken aan regionale verbeteringen in de keten.
23-3-2018 23-3-2018
Beton wordt nog te weinig hoogwaardig gerecycled
Door allerlei oorzaken bevat nieuw beton gemiddeld nog maar weinig betongranulaat en krijgt nog veel sloopbeton een andere bestemming dan nieuw beton.
9-3-2018 9-3-2018
Overbodige logistieke kosten 9-3-2018 9-3-2018
Beton wordt nog weinig gebruikt voor wegverharding 9-3-2018 9-3-2018
Energiezuinig bouwen kan beter 9-3-2018 9-3-2018
Eigendomsconstructies zoals turntoo zijn nog onbekend 9-3-2018 9-3-2018
Betonelementen zijn niet herbruikbaar 9-3-2018 9-3-2018
Veel incidentele vragers (ziekenhuizen, scholen) zijn niet goed toegerust op hun taak als opdrachtgever
Architect ontwerpt perfect gebouw voor NU!
9-3-2018 9-3-2018
Opdrachtgevers gaan makkelijk naar een andere regio als ze daar goedkoper beton kunnen krijgen 9-3-2018 9-3-2018
Economische en technische levensduur zijn sterk verschillend
Er wordt gebouwd voor 50-100 jaar ipv voor de gebruiksduur van 20 jaar
9-3-2018 9-3-2018
Projecten voor meer granulaattoepassing lopen stuk op aanwezige vraag in de wegenbouw en de geringe vraag in de bouw
Voor gebruik van meer granulaat zijn investeringen nodig bij mortelcentrales en recyclingmaatschappijen
9-3-2018 9-3-2018
Gebruik van betongranulaat als wegfundatie is downcycling
Gebruik van betongranulaat als wegfundatie is hergebruik maar heeft geen invloed op vraag naar primaire grondstoffen.
9-3-2018 9-3-2018
Regelgeving tijdelijke opslag belemmert hergebruik op locatie 9-3-2018 9-3-2018
Betonkwaliteit is bij sloop slecht herkenbaar 9-3-2018 9-3-2018
Er zit veel vervuiling in betonpuin (anhydriet/gyvlon/EPS)
Schoon storten is belangrijk maar duurder
9-3-2018 9-3-2018
Echte CO2 winst zit in cementvervanging
Er is nog vrijwel geen vraag naar alternatief materiaal zoals cement op basis van silicaten.
9-3-2018 9-3-2018
Duurzaamheid van betontoepassingen heeft een te geringe rol in aanbestedingstrajecten
De invloed van de prijs is nog te groot.
9-3-2018 9-3-2018
Testkwestie
Please ignore
3-1-2017 3-1-2017
Werkgevers hebben de praktische uitvoering van duurzame inzetbaarheid nog niet onder de knie 9-12-2016 9-12-2016
Brede samenwerking voor projecten met een inzetbaarheidscomponent komt moeilijk van de grond
Projecten met een inzetbaarheidscomponent vragen brede samenwerking tussen bedrijven, overheden, instellingen, particulieren en netwerken. Dat is...
9-12-2016 9-12-2016
Competenties van werknemers worden onvoldoende benut
Werkgevers onderzoeken te weinig welke competenties werknemers hebben en welke competenties in de eigen organisatie aanwezig zijn. Ook werknemers...
9-12-2016 9-12-2016
Duurzame inzetbaarheid leeft onvoldoende bij werkgevers 9-12-2016 9-12-2016
Implementatie van de participatiewet voor mensen met een arbeidsbeperking
Werkgevers ondervinden problemen bij het vinden van en in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, hierdoor blijft de arbeidsparticipatie...
8-12-2016 8-12-2016
Met sociale innovatie wordt nog te weinig gedaan
“We doen het als land heel goed met het lanceren van innovatieve technieken. Met sociale innovatie wordt nog te weinig gedaan” - Citaat van...
8-12-2016 8-12-2016
Verduurzaming woningen moeilijk meetbaar.
Het ontbreekt de particuliere woningmarkt nog aan een goed instrument om de waardevermeerdering van een woning door verduurzaming te kunnen meten....
14-10-2016 14-10-2016
De gemeente benut de mogelijkheden om eisen te stellen aan duurzaam bouwen onvoldoende
Het terugbrengen van de energievraag in de gebouwde omgeving is een grote opgave en vraagt om actie passend bij de ambities van de gemeente. De...
12-10-2016 12-10-2016
Ondernemers in de modebranche en kledingconsumenten stimuleren elkaar onvoldoende in het verduurzamen van de kledingketen
De milieubelasting van de kledingketen is hoog en bovendien is het vaak slecht gesteld met de arbeidsomstandigheden in productielanden. Er zijn grote...
12-10-2016 12-10-2016
Rem op mobiliteit nodig!
Wat is de reden dat er zoveel mobiliteit is? Voedsel en goederen van over de hele wereld, Groningers werken in Leeuwarden en vice versa. Internet...
30-9-2016 30-9-2016
Er wordt (veel) te weinig gefietst
Fietsen is schoon, belast het milieu minder dan auto's of bussen en is ook nog eens goed voor de gezondheid. De gemiddelde afstand die men...
30-9-2016 30-9-2016
Inzicht in de maatschappelijke kostprijs van groene en grijze energie is gewenst.
Om te veranderen van groene naar grijze energie is het gewenst de kostprijs te weten. Dit om te weten tegen welke werkelijke kosten wij willen...
30-9-2016 30-9-2016
Het ontbreekt aan lokale visie op brandstofmix voor mobiliteit/transport
Er bestaat een Europese visie op de ontwikkeling van de brandstofmix voor mobiliteit/transport. Deze wordt echter nog niet of onvoldoende vertaald...
30-9-2016 30-9-2016
Bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen hebben onvoldoende kennis van elkaars mogelijkheden
Bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen hebben hun eigen visie op toekomstige gebruik en toekomstbeeld van mobiliteit (vervoer). Ze weten echter te...
30-9-2016 30-9-2016
Samenwerking aanbieders ontbreekt
Er zijn veel aanbieders en belanghebbenden die steentje kunnen bijdragen duurzame mobiliteit. Maar ze zijn vaak te klein om alleen de verandering te...
30-9-2016 30-9-2016
Gedragsverandering van consument is lastig
Het gedrag van consumenten is bijzonder moeilijk te beïnvloeden. Terwijl het voor de massa en de impact noodzakelijk is dat (ook) consumenten hun...
30-9-2016 30-9-2016
Groen gas heeft geen identiteit.
Groen gas is niet erkend als autobrandstof. Aardgas is wel erkend als autobrandstof maar is fossiel en draagt dus niet bij aan transitie. Het is...
30-9-2016 30-9-2016
Doel duurzame mobiliteit is onduidelijk
Wanneer is onze mobiliteit duurzaam? Waar streven we precies naar? Steden auto-en CO2 vrij? Iedereen op de fiets? Om doelen en resultaten meetbaar te...
30-9-2016 30-9-2016
Verspilling
Er wordt van alles verspild: energie, water, verpakking, kennis, regenwater, ruimte.
12-9-2016 21-9-2016
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Agenda
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst