| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Hanzehogeschool Kenniscentrum Noorderruimte

Organisatieprofiel

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door een redacteur van de tafelatlas wordt onderhouden.
Bent u Hanzehogeschool Kenniscentrum Noorderruimte ? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
Onderzoeken van duurzaamheid in de gebouwde omgeving, in gemeenschappen als dorp en stad
LocatiesZernikeplein 11, Groningen, gemeente Groningen, GR
Omvang10 tot 50 personen
Producten/dienstenToegepast onderzoek voor bedrijven, overheden en extern werkveld. Kenniscirculatie tussen (inter)nationaal onderzoek en regionale praktijken. Scholing. Innovatie van bachelor- en masteropleidingen. Energy-Sustainable Communities. Restoration Energized.
Websitehttps://www.hanze.nl/nld
ContactHanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum Noorderruimte www.hanze.nl; info@noorderruimte.nl
Organogram
Duurzaamheid
MissieKenniscenrum Noordrruimte levert kennis vanuit invalshoeken people-planet-profit over gebiedsconcepten en waardering daarvan door gebruikers, adviseurs, ontwerpers en andere belanghebbenden. Onderzoekslijnen zijn hierin leefomgeving, werklandschappen, klimaatbewuste kustverdeling&landinrichting en duurzaam bouwen. Energie is een speerpunt in duurzaamheid met een streven naar integratie van technische en sociale innovaties. (http://bit.ly/UYgFSr)
Actief inGemeente Groningen, Noord-Nederland
DoelenKortweg is het doel van het Kenniscentrum: - Kennis over gebiedsontwikkeling delen - Onderwijs en praktijk bij elkaar brengen - Toegepast onderzoek uitvoeren naar actuele vraagstukken - Integraal denken en werken bevorderen
OnderzoekHet Kenniscentrum ontwikkelt kennis vanuit een gezamenlijk kader en niet per discipline. Voor de komende jaren zijn de volgende vier onderzoekslijnen benoemd: - Leefomgeving - Werklandschappen - Klimaatbewuste kustverdediging & landinrichting - Duurzaam bouwen
Initiatieven- Energieke Restauratie