| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Hanzehogeschool Kenniscentrum Noorderruimte .
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Zernikeplein 11, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

10 tot 50

Producten/diensten

Toegepast onderzoek voor bedrijven, overheden en extern werkveld. Kenniscirculatie tussen (inter)nationaal onderzoek en regionale praktijken. Scholing. Innovatie van bachelor- en masteropleidingen. Energy-Sustainable Communities. Restoration Energized.

Algemene beschrijving

Onderzoeken van duurzaamheid in de gebouwde omgeving, in gemeenschappen als dorp en stad

Website

https://www.hanze.nl/nld

Contactgegevens

Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum Noorderruimte
www.hanze.nl; info@noorderruimte.nl

Organogram

Missie

Kenniscenrum Noordrruimte levert kennis vanuit invalshoeken people-planet-profit over gebiedsconcepten en waardering daarvan door gebruikers, adviseurs, ontwerpers en andere belanghebbenden. Onderzoekslijnen zijn hierin leefomgeving, werklandschappen, klimaatbewuste kustverdeling&landinrichting en duurzaam bouwen. Energie is een speerpunt in duurzaamheid met een streven naar integratie van technische en sociale innovaties.
(http://bit.ly/UYgFSr)

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Hanzehogeschool Kenniscentrum Noorderruimte .

Het Kenniscentrum ontwikkelt kennis vanuit een gezamenlijk kader en niet per discipline. Voor de komende jaren zijn de volgende vier onderzoekslijnen benoemd:
- Leefomgeving
- Werklandschappen
- Klimaatbewuste kustverdediging & landinrichting
- Duurzaam bouwen

Duurzaamheidsdoelen

Kortweg is het doel van het Kenniscentrum:
- Kennis over gebiedsontwikkeling delen
- Onderwijs en praktijk bij elkaar brengen
- Toegepast onderzoek uitvoeren naar actuele vraagstukken
- Integraal denken en werken bevorderen

Links naar projecten

Eigen projecten van Hanzehogeschool Kenniscentrum Noorderruimte of participaties, opgenomen in de Noorden Duurzaam Projectendatabase.
- Energieke Restauratie
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst