| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Hanzehogeschool Kenniscentrum Energie (KCE).
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Zernikelaan 17, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

10 tot 50

Producten/diensten

Lectoraten, onderzoek, onderwijs

Algemene beschrijving

Het Kenniscentrum Energie draagt zorg voor ontwikkeling en circulatie van bestaande en nieuwe energiekennis. Het overkoepelend thema van het Energie Kenniscentrum is ‘energietransitie’: de ombuiging van het gebruik van fossiele brandstoffen naar een duurzame energiehuishouding. Energieonderzoek en energieonderwijs worden met elkaar verbonden. Zowel studenten van de Hanzehogeschool Groningen als het noordelijke bedrijfsleven werken samen om onze energietoekomst te waarborgen.

Website

https://www.hanze.nl/eng/research/strategic-themes/energy

Contactgegevens

https://www.hanze.nl/eng/research/strategic-themes/energy/organisation/o...

Organogram

Missie

Het Kenniscentrum Energie(KCE) wil vanuit haar identiteit de (Noord-)Nederlandse kennissamenleving stimuleren in het domein energietransitie vanuit een mondiaal en/of een Europees perspectief.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst