| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Stenden hogeschool, API Institute en Nuon realiseren een ‘kennisknooppunt’ voor de ontwikkeling van duurzame kunststoffen in Drenthe. Samen met de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) willen de partijen 2,1 miljoen euro investeren. Hiermee wordt een innovatieve ontwikkeling in gang gezet die van grote waarde is voor de sector chemie, het beroepsonderwijs en de werkgelegenheid in deze regio.

body

Specialistische laboratoria

Stenden hogeschool, API Institute en Nuon beschikken alle drie over specialistische laboratoria en testfaciliteiten op het gebied van duurzame kunststoffen en kunststoftechnologie. Deze bevinden zich in Emmen op steenworp afstand van elkaar. Nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en de publieke sector zal naar verwachting grote voordelen opleveren.

In het Kennisknooppunt Duurzame Kunststoffen kan onder meer onderzoek worden gedaan naar vuilafstotende garens ten behoeve van ‘intelligente’ veiligheidsgordels. Ze zijn bijvoorbeeld in het donker fluorescerend zichtbaar, beschikken over een geïntegreerde hartslagmeting of ingebouwde microfoon.

Het kennisknooppunt kan bovendien helpen bij het oplossen van vragen uit het bedrijfsleven door het bieden van: deskundigheid, innovatie, onderzoekscapaciteit en scholing. Begin dit jaar denkt het bedrijfsleven al mee over de aanstelling van lectoren en de invulling van de nieuwe masteropleiding Toegepaste Duurzame Kunststoftechnologie.

Financiële bijdragen

De kosten van het project bedragen €2,1 miljoen. Het Samenwerkingverband Noord-Nederland (SNN) draagt €850.000,- bij, dit bedrag bestaat uit Europese (EFRO) en nationale (Koers Noord) gelden. Daarnaast hebben de provincie en de gemeente Emmen ieder €250.000,- cofinanciering beschikbaar gesteld. In februari neemt de gemeenteraad van Emmen hierover een definitief besluit. Van de gezamenlijkebedrijven wordt een even hoge bijdrage gevraagd. Stenden gaat de komende drie jaren gemiddeld €188.000,- per jaar beschikbaar stellen in de vorm van mensen en middelen.

Gedeputeerde Janny Vlietstra: "We hebben als provincie stevig ingezet om deze ontwikkeling van de grond te helpen. Drenthe ontwikkelt zich naar een kenniseconomie. Ook de sterke chemische industrie in Emmen biedt volop kansen. Innovatie en samenwerking tussen Stenden en de betrokken bedrijven brengt nieuw elan. Het kennisknooppunt wordt ongetwijfeld van groot belang voor de regio.”

Wethouder Arends van de gemeente Emmen: "Wij zijn als gemeente erg tevreden met de komst van het knooppunt duurzame kunststoffen. Het draagt bij aan de werkgelegenheid. Er komen meer banen, daarnaast zal er ook een aanzuigende werking zijn voor bedrijven die werken met duurzame kunststoffen. Meer hoogopgeleide mensen kunnen daardoor in de regio blijven wonen en werken. Naast een maakindustrie, ontstaat er nu ook een innovatieve kenniseconomie.”

Edward Groen, site manager van Teijin Aramid, één van de deelnemende bedrijven die de ‘letter of intent’ hebben ondertekend: "Dit initiatief ondersteunen wij omdat wij graag zien dat in de regio Emmen op het EIBP (Emmtec Industry and Business Park), naast productiefaciliteiten, ook partijen actief zijn op het gebied van kennis en ontwikkeling. Deze samenwerking is goed omdat de combinatie van brede kennis over duurzame kunststoffen gecombineerd met onderwijs tot mooie innovatieve duurzame producten en hoogwaardige processen kan leiden."

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst