| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Logo of foto
Dairy Campus

Organisatieprofiel

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Dairy Campus.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
Internationaal onderzoekscentrum en proefbedrijf op het gebied van melkvee en zuivelverwerking van Wageningen UR Livestock Research, Van Hall Larenstein, Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden.
LocatiesBoksumerdyk 11 , Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR
Omvang50 tot 100 personen
Producten/dienstenOnderzoek voor veehouderijinnovaties (veevoeding, voedergewasproductie, bemesting, huisvesting), voor agrarisch natuurbeheer (groene dooradering, weidevogelbeheer) en naar groene energieproductie (mestvergisting). Lesplaats, excursies, studie- en themadagen, vergaderingen, PR voor bedrijfsleven. Bedrijfsverzamelgebouw voor innovatieve starters.
Websitehttp://www.dairycampus.nl/nl/Home.htm
Contacthttp://www.dairycampus.nl/nl/Home.htm
Duurzaamheid
MissieVoorbereiden van de melkveehouderijsector op economische uitdagingen en op hogere eisen aan duurzame productie, dierenwelzijn en voedselveiligheid.
DoelenVeehouders, agrarisch onderwijs, landbouwwetenschappers en ondernemers uit de sector een centrale plaats bieden om samen te werken aan vernieuwende, toekomstbestendige oplossingen voor de melkveehouderij.
OnderzoekMet thema’s als duurzaamheid, energie, innovatie en toekomstbestendigheid doet Wageningen UR Livestock Research toonaangevend onderzoek binnen het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Dairy Campus doet onderzoek voor innovaties in de veehouderij (veevoeding, voedergewasproductie, bemesting en huisvesting), maar ook voor agrarisch natuurbeheer (groene dooradering en weidevogelbeheer) en naar de productie van groene energie via onder andere mestvergisting.