De website van Noorden Duurzaam gebruikt cookies voor gebruiksvriendelijkheid. Klik hier als dat mag van u.
Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen


Concept

Urgentie

Willen we de wereld leefbaar houden dan moet er nog veel veranderen. Dat is wat de 17 doelen van duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties ons vertellen. Doen we niks dan wordt het chaos, want de planeet is eindig en de grenzen van de groei zijn in zicht.

De veranderingen gaan echter niet hard genoeg. We maken dagelijks duurzame keuzes en iedereen heeft een duurzaamheidsparagraaf, maar onze footprint blijft desondanks te groot, en in onze politiek komen we niet verder dan kleine stapjes. Het schiet alleen op als het lucratief is. Er is dus urgentie, en niet alleen vanwege de toekomst van onze achterkleinkinderen. Sluiten we onze ogen terwijl we kennis hebben dan is de waardigheid van onze generatie in het geding.

Hier begint de zoektocht van de vereniging Noorden Duurzaam. We zoeken de hefboom in het maatschappelijk middenveld. Dat is waar we als burgers, consumenten, bedrijven en instellingen onze krachten bundelen voor gezamenlijk initiatief èn om een overheid te installeren.

Die krachtenbundeling kan langs verschillende lijnen, bijvoorbeeld in ideologische partijen, in kennisgemeenschappen of beroepsverenigingen, in sectorkoepels en brancheorganisaties, of in ronde tafels voor ketens of gebieden. We stellen de vraag welke van die doorsnijdingen het meeste opleveren voor de transitie die nu nodig is, dus welk soort van geledingen het meeste verschil kan maken.

Het punt is: geledingen die transitie versnellen zouden we uit maatschappelijk belang een centrale rol in de politiek moeten geven, en niet slechts een adviesrol of een rol als lobbyist. Ideologische groepering zal altijd belangrijk zijn, maar aan de politieke onderschikking van met name kennisgemeenschappen en sectoren moet wat gedaan worden om de samenleving als geheel slagvaardiger te maken.

Experiment

Dit vraagt om experiment, en dat is waar Noorden Duurzaam op inzet.

We zoeken initiatiefnemers die met hun kennisgemeenschap in de politiek willen omdat ze de transitie kunnen versnellen. Bijvoorbeeld met kennis over bodem, energie, voedsel, sociale cohesie, gezondheid of coöperaties.

We zoeken initiatiefnemers die politieke invloed zoeken voor hun sector omdat deze sector de transitie kan versnellen. Dat geldt voor branches in het bedrijfsleven, voor de zorg, het onderwijs, de sport en de cultuur.

We zoeken bestaande netwerken voor deze kennisgemeenschappen en sectoren/branches die onderling willen samenwerken omdat ze dan ketens kunnen verduurzamen en circulair kunnen maken, of gebieden integraal kunnen verduurzamen.

We zoeken overheden die inzet op duurzaamheid en democratie willen bundelen.

We bieden een platform en infrastructuur voor experiment in de vorm van een tafelnetwerk. Een tafelnetwerk dat een nieuwe afspiegeling vormt van de samenleving en een natuurlijke gesprekspartner is van B&W en GS, net als de gemeenteraad en PS. Een tafelnetwerk waarin belangen kunnen botsen en waarin coalities gesmeed kunnen worden. Een tafelnetwerk dat dus het karakter heeft van een parlement.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Agenda
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst
Lidmaatschap