| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
PROBE staat voor Promoting Business Excellence en is een instrument voor self-assesment; een manier om de bedrijfsprestaties te meten met het doel om deze te verbeteren. PROBE for Sustainable Excellence richt zich specifiek op het inzichtelijk maken van de bedrijfsprestaties op het gebied van duurzaamheid. Hierbij worden de huidige prestaties van de organisatie afgezet tegen de best practices en de vier principes voor volledige duurzaamheid volgens The Natural Step. Het is een effectieve manier voor een organisatie om inzichtelijk te krijgen waar de organisatie nu staat, wat er al is bereikt, en waar meer inzet nodig is om stap voor stap een duurzame organisatie te worden. Het PROBE-proces wordt begeleidt door een getrainde facilitator die is aangesloten bij het wereldwijde PROBE-netwerk.PROBE wordt op dit moment wereldwijd gebruikt door ruim 8000 bedrijven, overheden en andere organisaties in 50 landen.
Wie audit wie: 
Aanbieder audit mij
Kosten: 
Eenmalig bedrag
Beschrijving: 

Met PROBE for Sustainable Excellence worden de huidige prestaties van de organisatie afgezet tegen de best practices en de vier principes voor volledige duurzaamheid volgens The Natural Step.
In dit assessment worden feiten, kennis en ervaringen over de bedrijfsprestaties bij elkaar gebracht en wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie ervoor staat op het gebied van duurzaamheid vanuit visie, leiderschap, producten, diensten en bedrijfsprocessen en het voortbestaan op de lange termijn. Ook worden kansen en uitdagingen in dit proces inzichtelijk gemaakt. Het PROBE-proces wordt begeleidt door een getrainde facilitator die is aangesloten bij het wereldwijde PROBE-netwerk.

PROBE for Sustainable Excellence levert een organisatie:
- snel inzicht in haar actuele duurzaamheidsprestaties, sterke en zwakke punten en verbetermogelijkheden;
- een manier om kennis en ervaringen uit de organisatie in te brengen bij beoordeling van duurzaamheidsprestaties door de betrokkenheid van diverse medewerkers met verschillende achtergronden;
- de prestaties afgezet tegen best practices en volledige duurzaamheid volgens de vier duurzaamheidsprincipes van The Natural Step;
- een basis om acties en maatregelen te nemen om te werken aan haar duurzaamheidsdoelstellingen;
- groeiende binding van de deelnemers met de integratie van duurzaamheid binnen de organisatie;
- informatie om te gebruiken bij jaarrapportages naar stakeholders;
- bij periodieke toepassing is PROBE een instrument om duurzaamheidsprestaties en voortgang te monitoren.
- mogelijkheden voor benchmarking; PROBE wordt op dit moment wereldwijd gebruikt door ruim 8000 organisaties in 50 landen.

 
Socials