| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Noorden Duurzaam wil naar versnelling energiebesparingsproces koopwoningen. Nieuw initiatief biedt marktkansen en werkgelegenheid.

body

Maandag 20 oktober is op initiatief van de vereniging Noorden Duurzaam een groot aantal bedrijven en organisaties, die nauw betrokken zijn bij het energietransitievraagstuk rond koopwoningen, bijeengekomen in het kantoorgebouw van gashandelshuis GasTerra. Geconstateerd is dat het verminderen van de energievraag bij koopwoningen in Noord-Nederland te traag verloopt.

Oorzaken

“Ondanks alle subsidiemogelijkheden en ondanks het feit dat vrijwel alle energiebesparende en vergroenende maatregelen financieel best lucratief zijn, blijven nog steeds veel woningbezitters aan de zijlijn staan. Waarom? Dat is een vraag waarop we graag antwoord willen hebben” zegt Hans Overdiep, manager Energietransitie, die namens GasTerra aan de bijeenkomst deelnam.

Volgens Henk de Vries, bestuurslid van Noorden Duurzaam en organisator van de bijeenkomst, zien veel woningeigenaren door de bomen het bos niet meer: “als iemand een plan heeft laten maken om de energievoorziening in de woning te verduurzamen en vervolgens een second opinion of een tweede offerte aanvraagt, krijgt hij vaak een heel ander advies. Eigenlijk is dat best logisch want iedere ondernemer gelooft in feite toch in zijn eigen product en visie. De consument weet dan niet meer welke keuzes hij moet maken, waardoor het energietransitieproces bij woningen stagneert”.

Een ander probleem is dat de materie voor de gemiddelde consument best ingewikkeld en vooral erg technisch is. De vraag is dan ook of het huidige aanbod van producten en diensten wel voldoende aansluit bij de behoeften van die consument. Verder valt op dat de huidige programma’s voor verduurzaming weinig onderscheid maken tussen de verschillende doelgroepen in de markt”, aldus de Vries.

Kennissamenwerking en banengroei

Het is de bedoeling dat eigenwoningbezitters op basis van de juiste keuzes overgaan tot investeren in verduurzaming van hun energievoorziening, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen of door het plaatsen van zonnepanelen en/of zonnecollectoren.

Tijdens de bijeenkomst besloot een belangrijk deel van de aanwezigen om binnen Noorden Duurzaam meer kennis te gaan verzamelen over deze complexe problematiek. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vernieuwende aanpak waarmee het energietransitieproces bij koopwoningen kan worden versneld. Zo kan een markt ontstaan die goed is voor zo’n 200 miljoen euro per jaar en die de werkgelegenheid in Noord-Nederland met ongeveer 1000 banen laat groeien.

Profiel ‘Noorden Duurzaam’

Noorden Duurzaam is een regiobrede vereniging voor duurzame ontwikkeling. Leden zijn organisaties en particulieren in Fryslân, Groningen en Drenthe die willen investeren in duurzaamheid. De vereniging heeft ‘tafels’ ingericht voor uiteenlopende duurzame onderwerpen waar de leden zich bij kunnen aansluiten. Deze tafels zijn uniek naar focus en werkgebied, hebben een eenvoudige organisatiestructuur, kennen een efficiënte werkwijze en worden begeleid vanuit de vereniging. Ze werken onderling samen aan tafelprojecten en doen daarbij ieder hun eigen achterbancommunicatie. Tafelprojecten hebben tot doel het sneller opschalen van initiatieven die bijvoorbeeld het duurzame marktaandeel en de sociale duurzaamheid kunnen vergroten. Als lid kan men deelnemen aan deze tafels en projecten waardoor men gezamenlijk duurzamer kan opereren. De vereniging is eind 2013 opgericht en telt inmiddels 85 leden.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst